Lagsmøte 13. november 2013

Vi viser bildene fra Vis og Fortell i en bildekarusell.
Hvis du ønsker å stoppe bildefremvisningen for å se nærmere på et bilde eller for å se hele bildet klikker du bare på det bildet du vil se på

For 2013 har vi alle bildene reddet og lagret fra den gamle hjemmesiden, men vi har et lite problem. Tekstfilene er ikke reddet.
Vi har ikke informasjonen for hvert bilde om hva som er laget og hvem som har laget det. Det er tapt fra den gamle siden.
Derfor oppfordrer vi alle til å se gjennom bildekarusellen fra hvert møte, notere seg filnavnet på bildet og sende oss en e-post med riktig informasjon om hvert bilde. Da vil dette bli rettet opp fortløpende.

2013.11.13-5w
2013.11.13-5w
2013.11.13-13w
2013.11.13-13w
2013.11.13-18w
2013.11.13-18w
2013.11.13-2w
2013.11.13-2w
2013.11.13-1w
2013.11.13-1w
2013.11.13-3w
2013.11.13-3w
2013.11.13-7w
2013.11.13-7w
2013.11.13-4w
2013.11.13-4w
2013.11.13-6w
2013.11.13-6w
2013.11.13-8w
2013.11.13-8w
2013.11.13-9w
2013.11.13-9w
2013.11.13-10w
2013.11.13-10w
2013.11.13-11w
2013.11.13-11w
2013.11.13-12w
2013.11.13-12w
2013.11.13-14w
2013.11.13-14w
2013.11.13-15w
2013.11.13-15w
2013.11.13-16w
2013.11.13-16w
2013.11.13-17w
2013.11.13-17w
2013.11.13-19w
2013.11.13-19w
2013.11.13-20w
2013.11.13-20w
2013.11.13-21w
2013.11.13-21w
2013.11.13-22w
2013.11.13-22w