Lagsmøte 12. februar 2014

Vi viser bildene fra Vis og Fortell i en bildekarusell.
Hvis du ønsker å stoppe bildefremvisningen for å se nærmere på et bilde eller for å se hele bildet klikker du bare på det bildet du vil se på

For 2014 har vi alle bildene reddet og lagret fra den gamle hjemmesiden, men vi har et lite problem. Tekstfilene er ikke reddet.
Vi har ikke informasjonen for hvert bilde om hva som er laget og hvem som har laget det. Det er tapt fra den gamle siden.
Derfor oppfordrer vi alle til å se gjennom bildekarusellen fra hvert møte, notere seg filnavnet på bildet og sende oss en e-post med riktig informasjon om hvert bilde. Da vil dette bli rettet opp fortløpende.

2014.02.12-2-GretheogBerit
2014.02.12-2-GretheogBerit
2014.02.12-1-Grethe
2014.02.12-1-Grethe
2014.02.12-3-Marit
2014.02.12-3-Marit
2014.02.12-4-Marit2
2014.02.12-4-Marit2
2014.02.12-5-KirstenWH
2014.02.12-5-KirstenWH
2014.02.12-6-Katalin
2014.02.12-6-Katalin
2014.02.12-7b-Gudveig
2014.02.12-7b-Gudveig
2014.02.12-7-Gudveig
2014.02.12-7-Gudveig
2014.02.12-8-Barbro
2014.02.12-8-Barbro
2014.02.12-9-Elisabeth
2014.02.12-9-Elisabeth
Hemmelig-venn
Hemmelig-venn