Lagsmøte 12. mars 2014

Vi viser bildene fra Vis og Fortell i en bildekarusell.
Hvis du ønsker å stoppe bildefremvisningen for å se nærmere på et bilde eller for å se hele bildet klikker du bare på det bildet du vil se på

For 2014 har vi alle bildene reddet og lagret fra den gamle hjemmesiden, men vi har et lite problem. Tekstfilene er ikke reddet.
Vi har ikke informasjonen for hvert bilde om hva som er laget og hvem som har laget det. Det er tapt fra den gamle siden.
Derfor oppfordrer vi alle til å se gjennom bildekarusellen fra hvert møte, notere seg filnavnet på bildet og sende oss en e-post med riktig informasjon om hvert bilde. Da vil dette bli rettet opp fortløpende.

2014.03.12-1-Sigrun
2014.03.12-1-Sigrun
2014.03.12-2-Elisabeth
2014.03.12-2-Elisabeth
2014.03.12-3-Kirsti
2014.03.12-3-Kirsti
2014.03.12-4-Elsa
2014.03.12-4-Elsa
2014.03.12-5-Elisabeth
2014.03.12-5-Elisabeth
2014.03.12-6-Elisabeth
2014.03.12-6-Elisabeth
2014.03.12-7b-Elisabeth
2014.03.12-7b-Elisabeth
2014.03.12-8-Kari
2014.03.12-8-Kari
2014.03.12-9-Unni
2014.03.12-9-Unni
2014.03.12-10-Unni
2014.03.12-10-Unni
2014.03.12-11-Grethe
2014.03.12-11-Grethe
2014.03.12-12-Grethe
2014.03.12-12-Grethe
2014.03.12-13-Grethe
2014.03.12-13-Grethe
2014.03.12-14b-Tove
2014.03.12-14b-Tove
2014.03.12-7-Elisabeth
2014.03.12-7-Elisabeth
2014.03.12-14-Tove
2014.03.12-14-Tove
2014.03.12-15-Tove
2014.03.12-15-Tove
2014.03.12-16-Tove
2014.03.12-16-Tove
2014.03.12-17-Barbro
2014.03.12-17-Barbro
2014.03.12-17b-Barbro
2014.03.12-17b-Barbro
2014.03.12-18a-Wenche BM
2014.03.12-18a-Wenche BM
2014.03.12-18b-Wenche BM
2014.03.12-18b-Wenche BM
2014.03.12-18c-Wenche BM
2014.03.12-18c-Wenche BM
2014.03.12-19-Gudveig
2014.03.12-19-Gudveig
2014.03.12-20-Gudveig
2014.03.12-20-Gudveig
2014.03.12-21-Gudveig
2014.03.12-21-Gudveig
2014.03.12-22-Gudveig
2014.03.12-22-Gudveig