Vis og fortell 2021

På alle lagsmøtene har vi en sekvens hvor vi viser fram de arbeidene vi har laget, vi kaller det Vis og Fortell.
Dette er et galleri med bilder av det medlemmene har laget og vist fram. 


Vis og fortell fra de forskjellige lagsmøtene vil du finne ved klikke på datoen for møtene.
Denne siden gjelder for lagsmøtene våre i 2021.


Vi viser bildene fra Vis og Fortell i en bildekarusell.
Hvis du ønsker å stoppe bildefremvisningen for å se nærmere på et bilde eller for å se hele bildet klikker du bare på det bildet du vil se på

For 2021 har vi alle bildene reddet og lagret fra den gamle hjemmesiden, men vi har et lite problem.
Vi har ikke informasjonen for hvert bilde om hva som er laget og hvem som har laget det. Det er tapt fra den gamle siden.
Derfor oppfordrer vi alle til å se gjennom bildekarusellen fra hvert møte, notere seg filnavnet på bildet og sende oss en e-post med riktig informasjon om hvert bilde. Da vil dette bli rettet opp fortløpende.

2021 ble også et år hvor vi var rammet av pandemien og perioder med nedstenging, hvor vi ikke kunne avholde møter.
Så de møtene du ser her er faktisk det vi fikk avholdt av møter i 2021 ...