Velkommen til vår nye hjemmeside!

Det har blitt gjort en stor oppryddingsjobb med domenet og hjemmesiden til NBQL.
Den gamle websiden var vanskelig å redigere og oppdatere. En facebookside ble derfor opprettet for fortløpende informasjon om laget, men mange har savnet den gode gamle hjemmesiden med historikken, spesielt fra vis og fortell.
Dette har vært en øvelse. Domenet nbql.no har aldri vært eid av NBQL. Før nå.


Tidlig i mai 2023 ble det oppdaget at siden ikke fungerte, den var rett og slett inaktiv.
Det var et firma tilhørende ett av medlemmene som sto som eier av domenet. Det firmaet ble slettet i Brønnøysundregisteret i mars.
Uten et gyldig organisasjonsnummer kan man ikke eie et domene. Domenet, og alt innhold på siden var da i ferd med å bli slettet.
Det ble da satt igang en omfattende jobb med å få reddet både domenenavnet og alt innhold.

Kaos er vel et beskrivende ord for det sammensurium av kontaktpersoner og e-postadresser som var registrert på nåværende medlemmer og medlemmer fra tidligere år. Stresset ble at man hadde under en måned på seg for å redde selve domenenavnet og de lagrede filene på webhotellet.
Domenet ville blitt slettet og ville blitt fritt for hvem som helst tidlig i juni. Et enkelt søk på Google viser at NBQL er et attraktivt domenenavn for flere.
Det var nok flere firmaer som satt og ventet på at vi ikke fulgte med i timen og ville tatt domenenavnet fra oss.
Alt som var lagret ville samtidig ha blitt slettet fra webhotellet og blitt tapt for alltid.

Denne jobben ble løst ved at noen kjenner den og den og at man fikk tak i de rette menneskene som da kunne bekrefte at domenet skulle overføres til organisasjonsnummeret til NBQL. Det er nå i orden, det er nå NBQL som eier dette domenet på lagets organisasjonsnummer.

Så var det jobben med å redde gammel informasjon fra det gamle webhotellet. Laste ned alle filer. Det var mye jobb.
Kurt, gubben til Ann-Mari, er den som har gjort all denne jobben.
Den gamle løsningen var vanskelig å vedlikeholde.
Derfor er domenet nå flyttet til en annen leverandør som tilbyr enklere løsninger for å lage- og vedlikeholde hjemmesider.
Dette har ingen praktisk betydning for de som besøker hjemmesiden, bare for de som skal lage og vedlikeholde den.


Nå vil facebooksiden bli brukt til å informere om at ny informasjon er lagt ut på hjemmesiden, samtidig som facebooksiden også vil være et viktig sted for samhandling. Både hjemmesiden og facebooksiden vil gå hånd i hånd.

Vi vil alltid ha tilgang til all gammel informasjon fra den gamle hjemmesiden, men det vil i første omgang prioriteres å se framover.
Så vil relevant informasjon fra «gamledager» vil bli lagt til. Det er mye materiale, så det vil ta litt tid før alt er på plass i denne nye løsningen.

For å unngå et slikt «kaos» for lagets hjemmeside for fremtiden, vil det bli utarbeidet et dokument med påloggingsinformasjon til webhotellet, en bruksanvisning for hvordan fremtidige «webmastere» skal kunne redigere og legge ut informasjon. Webleverandøren får informasjon fra Brønnøysund, så det vil være smart for fremtidige styrer å være aktive med vedlikehold av kontaktinformasjon til Brønnøysundregisteret.
Rett og slett sende inn et såkalt samordnet skjema til Brønnøysundregisteret etter hvert årsmøte

Det er så enkelt, skulle Kurt ha beregnet seg normale honorarer for den jobben som allerede er lagt ned, og for den den jobben han kommer til å gjøre for å få NBQL opp på en hjemmeside igjen, da hadde nok Nordstand og Bekkelaget Quiltelag allerede vært konkurs…
Timelister er ikke skrevet. Vil heller ikke bli skrevet.
-Som Kurt sier; hvis dere tar dere av quiltingen, så kan han ta seg av hjemmesiden til den er oppe å går igjen. Dette er hans hobby.